Przedszkole - lepszy start

To, że przedszkole ma za zadanie przygotować dziecko do etapu, kiedy będzie musiało wkroczyć w szkolne mury jest raczej jasne dla każdego rodzica. Pojawił się jednak w ostatnim czasie problem innej natury. Dotyczy on najlepszego momentu, w którym należy dziecko wysłać do szkoły. Dziś mamy w tym zakresie wybór. Możemy posłać już sześciolatki, ale jednocześnie takiego obowiązku nie mamy. Tu też pojawia się kwestia tego, jaka decyzja będzie najbardziej odpowiednia dla dziecka. Warto też zauważyć, że w wielu przypadkach szkoły zdążyły się już przygotować na to, że ich podopiecznymi stają się dzieci w wieku lat sześciu. Przystosowano na ich potrzeby sale oraz pozostałe pomieszczenia. Również w wielu przypadkach program nauczania oraz kadra dydaktyczna, lepiej wpisują się w wymagania stawiane przez rodziców, jak i potrzeby samych dzieci. Warto o tym fakcie pamiętać więc już na etapie wyboru samego przedszkola, ponieważ coraz częściej można odnieść wrażenie, że wprowadzane zmiany zależą od tego, jaka partia rządząca decyduje o obowiązujących przepisach.

Nie ulega wątpliwości, że dobre przedszkole rozwija dzieci na wielu płaszczyznach, które są niezwykle istotne szczególnie dla tych, które w wieku sześciu lat trafią do szkoły. Wiąże się to między innymi z odpowiednią adaptacją do nowej sytuacji. Sprawniejsza i szybsza adaptacja do warunków przedszkolnych bardzo często podobnie przebiega, jeżeli chodzi o warunki szkolne. Niekiedy też towarzystwo rówieśników również wygląda podobnie. Ma to miejsce szczególnie wówczas, kiedy rodzice z tej samej lub podobnych grup w przedszkolu decydują się na wysłanie swoich dzieci do podobnej placówki. Mogą wówczas trafić nawet do tej samej klasy.

Edukacja przedszkolna to ważny etap związany z przygotowaniem dziecka do bardziej samodzielnego życia i funkcjonowania w grupie. Dzieci w większości już w przedszkolu znają alfabet, litery, piosenki, wierszyki, ale są również bardziej otwarte i chętne do nawiązywania kontaktów i współpracy. To właśnie w przedszkolu kształtują się ich zainteresowania oraz chęć poznawania otaczającego świata a dalszy etap szkolny znacząco wzmacnia i rozwija tylko to, co zostało zapoczątkowane w przedszkolu.