Przedszkole vs. Szkoła - Twój wybór dla dziecka

Rodzice mają obecnie spory problem, jeżeli chodzi o decyzję dotyczącą tego, czy ich dziecko w wieku sześciu lat powinno udać się do szkoły, czy też pozostać jeszcze w przedszkolu. Sprawa nie jest wcale taka łatwa i prosta, jak by się wydawało. Wszystko przez głosy zwolenników oraz przeciwników takich rozwiązań. Dodatkowo warto też posłuchać opinii płynących ze strony władz samorządowych, od dyrektorów przedszkoli i szkół. Podczas kiedy te pierwsze – przedszkola, w wielu przypadkach informują o tym, że może zabraknąć miejsc dla innych roczników dzieci, część szkół deklaruje swoją pełną gotowość na przyjęcie sześciolatków. Potwierdzają one swoje przystosowanie do potrzeb takich dzieci oraz posiadają warunki lokalowe, spełniające określone wymagania, odpowiedni program adaptacyjny oraz szereg innych zalet, które należy brać pod uwagę. Wiele osób zwraca uwagę na to, że im szybciej dzieci zostaną wprowadzone w świat nauki i rosnące wymagania, tym w przyszłości będą osiągały lepsze wyniki. Warto brać te argumenty pod uwagę, szczególnie, że podobna praktyka w zakresie wcześniejszego uczęszczania dzieci do szkoły, sprawdza się również i w innych krajach.

Z kolei część osób podnosi argument, że dzieci w tak młodym wieku powinny jeszcze nie tylko cieszyć się własnym dzieciństwem, ale i nie są dostatecznie zdyscyplinowane i odpowiedzialne by trafić do szkoły. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy w ławce szkolnej należy wysiedzieć przez 45 minut i odpowiednio zachowywać się na lekcji. Szkoła to też również często inna grupa rówieśnicza, w której dziecko będzie musiało się odnaleźć. Pojawiają się tam też inne problemy i troski, które wpływają tak na zachowanie dziecka, jak i jego stosunek do otoczenia oraz sposób przyswajania wiedzy oraz innych umiejętności. Takie argumenty są często podnoszone przez osoby, które są zwolennikami tego, by dzieci jednak pozostały w przedszkolu.

Pozostają też argumenty i swoista zachęta ze strony władz samorządowych. Przygotowują one niekiedy wyprawkę dla dzieci rodziców, którzy zdecydują się na to, by jednak skorzystać z oferty szkoły, dostosowanych do ich potrzeb klas, budynku i programu i posłać do niej dziecko wcześniej. Decyzja należy oczywiście zawsze do rodziców, jednak warto wcześniej porozmawiać na ten temat z samym dzieckiem, bądź udać się na dzień próbny w szkole, celem przyjrzenia się temu, co ma do zaoferowania infrastruktura, program nauczania, jak i sami nauczyciele.