W szkole czy w przedszkolu?

Zarówno dla rodziców, jak i dla naszego systemu edukacyjnego nadchodzi czas wielkiej próby. Z każdej strony pojawiają się bowiem głosy, które mówią o zaletach oraz wadach tego, by dzieci w wieku sześciu lat rozpoczynały edukację szkolną, zamiast pozostać w przedszkolach. Władze samorządowe obawiają się coraz bardziej faktu, że w przedszkolach zabraknie miejsc dla poszczególnych roczników dzieci i zachęcają rodziców do posyłania swoich pociech do szkoły w młodszym wieku. Z drugiej strony, pojawiają się głosy, mówiące o możliwości wyboru przez rodziców wieku, w jakim zdecydują się na rozpoczęcie edukacji przez ich dzieci. Istotna jest też kwestia wychowania oraz własnej, czy też nabytej przez wiele lat ideologii lub przyzwyczajenia, z którego wynikało, że sześciolatki powinny jeszcze chodzić do przedszkola. Dzieciństwo to bowiem szczególny okres, w którym wiele się dzieje w życiu każdego dziecka, zaś rodzice chcą by ten wyjątkowy okres trwał jak najdłużej.

Należy jednak pamiętać, że dzisiejsze czasy, w dużym stopniu różnią się od tych, w których my sami dorastaliśmy. Współczesne dzieci znacznie szybciej się rozwijają i dojrzewają na wielu płaszczyznach, szczególnie jeżeli chodzi o dostęp i wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz Internetu. W wielu przypadkach pierwszymi zabawkami dla dzieci nie są lalki, czy samochody, ale telefony komórkowe, tablety i inne podobne urządzenia. Wiele osób uważa to za błąd. Jednak wcześniejsza styczność z wyższym poziomem nauczania i kształcenia daje również większe szanse na bardziej skoordynowany rozwój takiego dziecka. Należy jednak pamiętać, że istotne są także predyspozycje, które wykazuje każde dziecko z osobna. Tak, jak będą istniały grupy dzieci, bardziej dojrzałych psychicznie i lepiej rozwiniętych, dla których lepsze i bardziej korzystne będzie pójście do szkoły w wieku sześciu lat, tak będą i takie, które w tym samym wieku powinny pozostać jeszcze w przedszkolu. Spory w tym zakresie raczej szybko nie ustaną, ponieważ każda ze stron podaje argumenty, które należy brać pod uwagę. Z jednej strony nie chcemy odbierać dzieciom ich dzieciństwa, z drugiej zaś, już wkrótce coraz szybciej rozwijający się świat zacznie od nich wymagać kolejnych umiejętności oraz obowiązków. Warto więc brać oba te czynniki pod uwagę, ponieważ tylko odpowiednie wprowadzenie syna bądź córki w kolejny etap, pozwoli na sprawniejsze przystosowanie ich do grupy rówieśniczej i pozwoli na lepszy rozwój dziecka.